• /´ri:dʒənə¸lizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Óc/ chủ nghĩa địa phương
  Chính sách phân quyền cho đến địa phương
  (ngôn ngữ học) từ ngữ địa phương
  (văn học) khuynh hướng địa phương

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  tinh thần địa phương/cục bộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X