• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phục hồi (chức vụ, quyền lợi); sự lấy lại (sức khoẻ)
  Sự sắp đặt lại (cho có thứ tự, quy cũ)

  Điện tử & viễn thông

  sự hồi lại (trong công việc)
  sự nhập lại (trong công việc)

  Kỹ thuật chung

  hồi phục
  sự khôi phục
  reinstatement of a bridge
  sự khôi phục một chiếc cầu
  reinstatement of a house
  sự khôi phục một ngôi nhà
  reinstatement of a road
  sự khôi phục một con đường
  trở về

  Kinh tế

  phục hồi
  phục nguyên
  sự khôi phục
  sự khôi phục, phục hồi nguyên trạng, tái lập
  sự lập bảo hiểm, bảo hiểm tiếp
  sự phục chức
  sự phục hồi nguyên trạng
  sự tái lập

  Xây dựng

  tái lập bảo hiểm, bảo hiểm tiếp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X