• /ri:¸itə´reiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự lặp lại; sự được lặp lại
  (a) reiteration of past excuses
  sự lặp lại những lý do cũ
  Cái lặp lại

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X