• /¸itə´reiʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác iterativeness

  Như iterativeness

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bước
  bước lặp
  lần lặp
  lặp
  lặp lại
  phép lặp
  sự lặp
  sự lặp lại
  sự nhắc lại

  Kinh tế

  phép lặp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X