• /ri´dʒektəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể không chấp thuận, có thể loại bỏ, có thể bác bỏ (người nào, ý kiến..)
  Có thể loại ra, có thể bỏ ra; có thể đánh hỏng (thí sinh)
  Có thể loại bỏ, có thể vứt bỏ, có thể thải ra (đồ vật)
  Có thể hắt hủi; có thể cự tuyệt; có thể không yêu thương ( ai/cái gì) thích đáng
  Có thể từ chối không tiếp (ai)
  Có thể mửa, có thể nôn ra

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  có thể loại bỏ
  có thể vứt bỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X