• Kinh tế

  giá tương đối
  relative price difference
  sai biệt giá tương đối
  tỉ giá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X