• /ri'læksiɳ/

  Thông dụng

  Tính từ

  Làm suy yếu, làm bải hoải (về khí hậu)
  làm chùng, làm yếu đi, làm giảm đi, làm bớt căng thẳng
  relaxing climate
  khí hậu làm bải hoải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X