• /ri:´loud/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Chất lại
  Nạp lại (súng)
  to reload a revolver
  nạp đạn lại vào khẩu súng lục

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  chất tải lại

  Cơ - Điện tử

  (v) chất tải lại, nạp lại

  Hóa học & vật liệu

  chất tải nạp

  Toán & tin

  nạp lại, tải lại

  Điện

  nạp (điện) lại

  Kỹ thuật chung

  nạp lại
  đặt tải lại
  tải lại

  Kinh tế

  chất (hàng) lại
  chất (hàng) sang tàu
  chất (hàng) sang xe
  sang tàu
  sang xe (hành khách, hàng hóa)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X