• (đổi hướng từ Reluctances)
  /ri'lʌktəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự miễn cưỡng; sự bất đắc dĩ, sự không tự nguyện, sự không sẵn lòng (làm việc gì)
  to show reluctance do something
  tỏ ra không sẵn lòng làm việc gì
  to affect reluctance
  làm ra bộ miễn cưỡng
  (điện học) từ trở

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) từ trở

  Điện

  từ trở

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X