• /´renit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chất rennet, men dịch vị (lấy ở dạ dày bò con dùng làm cho đặc sữa khi chế biến phó mát)
  (thực vật học) táo rennet

  Chuyên ngành

  Thực phẩm

  enzym đông sữa
  renin dạ múi khế

  Kinh tế

  enzim đông sữa
  rennin dạ múi khế
  sự thử độ đông đặc bằng men

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X