• /ri´naun/

  Thông dụng

  Danh từ

  Danh tiếng, tiếng tăm, sự nổi bật
  a man of great renown
  người có tiếng tăm


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  acclaim , celebrity , distinction ,

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X