• /mæn/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .men

  người, con người
  Đàn ông, nam nhi
  to behave like a man
  xử sự như một trang nam nhi
  to be only half a man
  yếu đuối, nhút nhát, không xứng đáng là nam nhi
  Chồng
  man and wife
  chồng và vợ
  Người (chỉ quân lính trong một đơn vị quân đội, công nhân trong một xí nghiệp, công xưởng...)
  an army of 10,000 men
  một đạo quân một vạn người
  Người hầu, đầy tớ (trai)
  Cậu, cậu cả (tiếng xưng hô thân mật khi bực dọc)
  hurry up, man! we are late!
  nhanh lên cậu cả, muộn rồi!
  Quân cờ

  Ngoại động từ

  Cung cấp người
  to man a ship
  cung cấp thuỷ thủ cho một con tàu
  Giữ vị trí ở, đứng vào vị trí ở (ổ súng đại bác)
  Làm cho mạnh mẽ, làm cho cường tráng; làm cho can đảm lên
  to man oneself
  tự làm cho mình can đảm lên
  Từ cảm thán
  Man ! That's terrible !
  Ôi! Thật kinh khủng!

  Cấu trúc từ

  a man in a thousand
  người hiếm có, người hàng nghìn người mới có một
  man and boy
  từ bé đến lớn, từ lúc còn thơ ấu đến lúc trưởng thành
  the man in the street
  Quần chúng
  a man of the world
  Xem world
  man about town
  Xem about
  man of letters
  Xem letter
  man of straw
  Xem straw
  man of all work
  người làm đủ mọi nghề
  man of his word
  Xem word
  man of honour
  người quân tử
  one-dollar-a year man
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trùm tư bản tham dự chính quyền chỉ lĩnh mỗi năm một đô la (lương tượng trưng)
  to be one's own man
  tự mình làm chủ, không bị lệ thuộc vào ai; sáng suốt, hoàn toàn tự giác
  to be one's own man again
  lấy lại được bình tĩnh
  Tỉnh lại
  Bình phục lại, lấy lại được sức khoẻ (sau một trận ốm)
  Lại được tự do
  undercover men
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bọn mật thám, bọn chỉ điểm
  a man is known by the company he keeps
  gần mực thì đen, gần đèn thì sáng
  all men do not follow in the footsteps of their forbears
  sinh tử bất sinh tâm
  cha mẹ sinh con, trời sinh tính

  Chuyên ngành

  Ô tô

  hệ số thường

  Kỹ thuật chung

  người thợ
  người

  Kinh tế

  cung cấp nhân viên cho
  người
  nhân viên
  thợ
  trang bị, cung cấp người cho

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X