• /ri´pleisəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể thay thế được

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thay thế được
  CRU (customerreplaceable unit)
  thiết bị khách hàng thay thế được
  replaceable part
  bộ phận thay thế được
  replaceable part
  phần thay thế được

  Kinh tế

  bố trí lại
  có thể đổi
  người thay thế
  sản phẩm thay thế, hàng thay thế
  sự sắp xếp lại
  sự thay thế
  vật thay thế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X