• Kỹ thuật chung

  vốn dự trữ

  Kinh tế

  vốn cổ phần dành lại (không nộp)
  vốn dự trữ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X