• Kinh tế

    dự trữ cho sự hư cũ (của thiết bị)
    dự trữ để thay thế hao mòn

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X