• /ri´zidjuəm/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .residua

  Phần còn lại
  (hoá học) bã (sau khi đốt, cho bay hơi)
  (toán học) số dư
  Số chưa tính; số tính nhầm vào (khi tính nhầm)
  (từ cổ,nghĩa cổ) cặn bã của xã hội

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  dư [phần dư]

  Cơ - Điện tử

  Phần còn lại, số dư, chất lắng, cặn

  Hóa học & vật liệu

  vật sót lại

  Y học

  chất cặn bã, thừa dư

  Kỹ thuật chung

  cặn
  chất bã
  phần còn lại
  số dư

  Kinh tế

  cặn
  còn dư
  phế thải
  thu nhập đói rách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X