• /ri´zɔlvənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  (y học) tiêu độc (thuốc)

  Danh từ

  (y học) thuốc tiêu độc

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  giải thức, hạch giải
  resolvent of a matrix
  (đại số ) giải thức của ma trận

  Điện lạnh

  giải thức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X