• /ris'pɔndənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Trả lời
  Đáp lại (lòng tốt...)
  (pháp lý) ở địa vị người bị cáo, bên bị; bị cáo (trong vụ kiện ly dị)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bị cáo
  bị đơn
  đối tượng điều tra
  người bị cáo
  người được hỏi
  người hưởng ứng
  người trả lời

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  defendant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X