• /ris´tɔ:rə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người hoàn lại, người trả lại
  Người phục chế, người tu sửa lại như cũ (một bức tranh...)
  picture restorers
  phục chế tranh ảnh
  Người khôi phục lại; cái làm hồi phục lại ( (thường) trong từ ghép)
  hair restorer
  thuốc mọc tóc
  (kỹ thuật) máy hồi phục

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nhà phục chế
  mạch phục chế

  Kỹ thuật chung

  bộ phục hồi
  voltage restorer
  bộ phục hồi điện áp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X