• /heə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tóc, lông (người, thú, cây...); bộ lông (thú)
  to do one's hair
  vấn tóc, làm đầu
  to have (get) one's hair cut
  (đi) cắt tóc
  to part one's hair
  rẽ đường ngôi
  to let down one's hair
  bỏ xoã tóc (đàn bà)

  Cấu trúc từ

  against the hair
  ngược lông (vuốt)
  (nghĩa bóng) trái với ý muốn, trái ngược
  both of a hair
  cùng một giuộc
  to bring somebody's gray hairs with (in) sorrow to the grave
  Làm cho ai chết vì buồn
  by a hair/a hair's breadth
  chỉ một li; trong đường tơ kẽ tóc
  we escaped by a hair's breadth
  chúng tôi thoát được trong đường tơ kẽ tóc
  to stroke somebody's hair
  Mắng mỏ ai, xỉ vả ai, sửa lưng ai
  to get (take) somebody by the short hairs
  (từ lóng) khống chế ai, bắt ai thế nào cũng chịu
  to hang by a hair
  treo trên sợi tóc
  to keep one's hair on
  (từ lóng) bình tĩnh
  to lose one's hair
  rụng tóc, rụng lông
  (thông tục) nổi cáu, mất bình tĩnh
  to make somebody's hair curl
  làm cho ai sửng sốt, làm cho ai ngạc nhiên, làm cho ai kinh ngạc
  Làm cho ai khiếp sợ
  not to turn a hair
  without turning a hair
  Không tỏ ra vẻ mệt nhọc một chút nào
  Phớt tỉnh, không sợ hãi, không nao núng
  One's hair stands on end
  Tóc dựng ngược lên (vì sợ hãi...)
  to take a hair of the dog that bit you
  (tục ngữ) lấy độc trị độc
  not to harm a hair of sb's head
  không hại ai, dù là điều vụn vặt nhất
  to have a good head of hair
  có mái tóc dầy phủ trên đầu
  neither hide nor hair of sb/sth
  không có dấu vết của ai/ cái gì
  to tear one's hair
  vò đầu bứt tóc, tức giận

  Chuyên ngành

  Dệt may

  lông

  Điện lạnh

  sợi tóc

  Kỹ thuật chung

  lông, tóc

  Kinh tế

  tóc

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X