• /ri:´strʌktʃəriη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tổ chức lại, sự cơ cấu lại, sự sắp xếp lại

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự cấu trúc lại
  sự cơ cấu lại
  sự tái cấu trúc
  sự tổ chức lại

  Kỹ thuật chung

  sự sắp xếp lại

  Kinh tế

  sự tái cấu trúc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X