• Kỹ thuật chung

  lợi nhuận để lại

  Kinh tế

  thu nhập để lại
  tiền lời dành lại
  lợi nhuận để lại; lợi nhuận giữ lại; lợi nhuận chưa phân phối (không trả cho các cổ đông)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X