• /ri´tentiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có khả năng nhớ các sự kiện; dai, lâu (trí nhớ)
  retentive memory
  trí nhớ dai
  Có khả năng giữ, có khả năng ngăn; giữ lại, cầm lại
  retentive of moisture
  giữ ẩm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  giữ lại

  Kỹ thuật chung

  giữ lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X