• /ri:'waind/

  Thông dụng

  Ngoại động từ .rewound

  'ri:'waund
  quay lại từ đầu, tua lại (phim, băng nhạc...)
  Lên dây lại (đồng hồ...)

  Chuyên ngành

  Dệt may

  đánh ống lại

  Toán & tin

  cuộn trở lại
  rewind key
  phím cuộn trở lại
  trả băng
  rewind control
  sự điều khiển trả băng
  rewind key
  phím trả băng
  rewind speed
  tốc độ cuộn trả băng
  trở về đầu băng

  Xây dựng

  vấn đay

  Điện tử & viễn thông

  cuộn lại

  Điện lạnh

  quấn trở lại

  Kỹ thuật chung

  cuộn
  rewind key
  phím cuộn trở lại
  rewind machine
  máy cuộn lại
  rewind machine
  máy cuộn ngược
  rewind speed
  tốc độ cuộn trả băng
  quấn lại
  film rewind handle
  tay quay quấn lại phim
  rewind cam
  cam quấn lại
  rewind tension
  độ căng quấn lại (băng)
  rewind time
  thời gian quấn lại
  quay lại
  fast rewind control
  sự điều khiển quay lại nhanh
  to rewind
  quay lại từ đầu
  sự cuộn lại
  sự cuộn sang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X