• /kæm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kỹ thuật) cam

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Cam, bánh lệch tâm

  Toán & tin

  chuẩn CAM

  Giải thích VN: Một chuẩn được phát triển bởi Future Domain và các nhà cung cấp SCSI cho phép các bộ điều hợp SCSI giao tiếp trực tiếp với các thiết bị ngoại vi SCSI mà không cần biết đến chi tiết của thiết bị được dùng.

  đĩa lệnh trục

  Thực phẩm

  quả đào

  Xây dựng

  mẫu chép

  Điện

  bánh (đĩa) lệch tâm

  Kỹ thuật chung

  bản mẫu
  bánh lệch tâm
  chốt
  đĩa cam
  răng cưa
  vấu

  Địa chất

  cam, vấu, quả đào

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  askew , awry , cog , crooked , cylinder , disk , shaft , tappet , trippet

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X