• /v. riˈraɪt ; n. ˈriˌraɪt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ .rewrote, .rewritten

  Viết lại, chép lại (dưới dạng khác, theo một phong cách khác)

  danh từ

  Cái được viết lại

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  viết lại, chép lại

  Kỹ thuật chung

  ghi lại

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X