• /ə'mendmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cải tà quy chánh
  Sự sửa đổi cho tốt hơn; sự cải thiện; sự bồi bổ cho tốt hơn
  Sự sửa đổi, sự bổ sung (chỗ thiếu sót, sai lầm...)
  to move an amendment to a bill
  đề nghị bổ sung một đạo luật
  (từ cổ,nghĩa cổ) sự bình phục, sự hồi phục sức khoẻ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự sửa chữa, sự hiệu chỉnh

  Kỹ thuật chung

  chỉnh sửa
  hiệu chỉnh
  sự hiệu chỉnh
  sự sửa chữa
  sửa chữa
  sửa đổi

  Kinh tế

  bổ sung
  supermajority amendment
  điều bổ sung đa số tuyệt đối
  sự tu cải
  sửa đổi
  tu chính
  tra soát
  application for amendment
  lệnh tra soát


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X