• /´riθmik/

  Thông dụng

  Cách viết khác rhythmical

  Tính từ

  Có nhịp điệu; nhịp nhàng
  rhythmic dance
  điệu múa nhịp nhàng
  rhythmic breathing
  thở nhịp nhàng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nhịp nhàng

  Kỹ thuật chung

  đều đặn
  nhịp điệu

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.
  Rhythmical, measured, cadenced, throbbing, pulsing,pulsating, regular, steady, beating: The rhythmic sound of thewaves soon sent me to sleep.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X