• /´bri:ðiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thở, sự hô hấp
  Hơi thở
  Hơi gió thoảng
  (ngôn ngữ học) cách phát âm bật hơi

  Tính từ

  Trông như sống, sinh động
  a breathing statue
  bức tượng trông như sống

  Chuyên ngành

  Y học

  thở

  Kỹ thuật chung

  sự hô hấp
  sự thở
  sự thông khí
  mould breathing
  sự thông khí khuôn
  sự xả khí
  thông hơi

  Địa chất

  sự hô hấp, sự thở

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  breathless , dead , deceased , lifeless

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X