• Thông dụng

  Danh từ
  Đống, đụn rơm, cây (rơm), rạ, thóc.. ở ngoài trời (được che đậy để khỏi bị mưa ướt)
  Ngoại động từ
  Đánh đống, đánh đụn (rơm)
  Danh từ (như) .wrick
  Sự bong gân, sự trật (mắt cá..); sự trẹo khớp nhẹ, sự vẹo (cổ..)
  Ngoại động từ (như) .wrick
  Làm bong gân, làm trật, làm sái, làm trẹo (khớp..), làm vẹo (cổ)
  rick one's ankle
  trẹo mắt cá chân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X