• /ˈæŋ.kəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mắt cá chân
  to kick (knock) one's ankles
  đi hai chân chạm mắt cá nhau
  ankle socks
  bít tất ngắn (mang đến mắt cá thôi)

  Chuyên ngành

  Y học

  cổ chân

  Kinh tế

  xương mắt cá

  Các từ liên quan

  ankle- deep: lên đến đầu gối

  Từ đồng nghĩa

  noun
  anklebone , astragalus , bone , talus , tarsus , tarsus. associated word: tarsal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X