• /´raidiη/

  Thông dụng

  Danh từ
  Môn thể thao cưỡi ngựa, môn giải trí cưỡi ngựa
  to be fond of riding
  thích cưỡi ngựa
  Sự đi xe (xe lửa, xe buýt, xe điện...); sự đi xe đạp
  Sự cưỡi lên (lưng...)
  (hàng hải) sự thả neo
  (trong các từ ghép) liên quan đến cưỡi ngựa, dùng trong cưỡi ngựa
  riding-boots
  ủng đi ngựa
  Con đường để đi ngựa; con đường xuyên qua rừng; con đường ven rừng
  ( Riding) một trong ba khu vực hành chính của Yorkshire cho đến 1974
  East/North/West Riding (of Yorkshire)
  khu Đông/ Bắc / Tây (của Yorkshire)
  Khu vực bầu cử (ở Canada)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X