• Kỹ thuật chung

  hữu tuyền
  quay phải
  right-handed moment
  mômen quay phải
  right-handed polarization
  phân cực quay phải
  right-handed polarized light
  ánh sáng phân cực quay phải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X