• /rimd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có vành; viền vành
  dark-rimmed glasses
  kính gọng đen
  red-rimmed eyes
  mắt có vành đỏ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  không lặng
  sôi (thép)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X