• /rai´pɛəriən/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) ven sông; sống ở ven sông
  riparian proprietor
  người chủ đất ở ven sông

  Danh từ

  Người chủ đất ở ven sông

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ở ven sông
  riparian land
  đất ở ven sông
  ven sông
  riparian land
  đất ở ven sông
  riparian right
  quyền (dùng nước) của dân ven sông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X