• /prə´praiətə/

  Thông dụng

  Danh từ (giống cái .proprietress)

  Người chủ, người sở hữu (nhất là một công ty, một khách sạn..)
  a newspaper proprietor
  một ông chủ nhà báo

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chủ tài sản

  Kinh tế

  chủ nhân
  nghiệp chủ
  người chủ
  registered proprietor
  người chủ có đăng ký
  sole proprietor
  người chủ cá thể
  sole proprietor
  người chủ tự quản
  người có của
  người sở hữu
  single proprietor
  chủ, người sở hữu đầu tư

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  customer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X