• /´roud¸said/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bờ đường, lề đường

  Tính từ

  Bên đường
  roadside inn
  quán bên đường

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vỉ đường

  Kỹ thuật chung

  lề đường
  roadside ditch
  rãnh lề đường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X