• /dɪtʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hào, rãnh, mương
  ( the Ditch) (từ lóng) biển Măng-sơ; biển Bắc
  (từ lóng) biển
  to die in the last ditch; to fight up to the last ditch
  chiến đấu đến cùng

  Ngoại động từ

  Đào hào quanh, đào rãnh quanh
  Lật (xe) xuống hào
  Làm cho (xe lửa) trật đường ray
  Bỏ rơi (ai) trong lúc khó khăn

  Nội động từ

  Bị lật xuống hào
  Bị trật đường ray
  (nói về máy bay) hạ cánh xuống biển do tình trạng khẩn cấp

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  hào mương

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hố
  hồ
  cống
  ditch work
  công việc đào rãnh
  feed-ditch
  công trình tưới
  đào hào
  đào rãnh
  ditch excavator
  máy đào rãnh
  ditch work
  công việc đào rãnh
  hào
  hào (tiêu nước)
  mảng
  ditch dragline
  máng tiêu
  drain-ditch
  mương máng
  máng
  ditch dragline
  máng tiêu
  drain-ditch
  mương máng
  móng
  foundation ditch
  hố móng
  foundation ditch
  hào móng
  mương

  Giải thích EN: A long, narrow, relatively shallow excavation in the earth, dug for drainage or irrigation, to bury pipes, wires, or cables, or for various other purposes..

  Giải thích VN: Kết quả của việc đào một đường dẫn dài, nhỏ và tương đối nông, dùng cho việc thoát nước hoặc tưới tiêu, hoặc để chôn đường ống, dây cáp, hoặc cho những mục đích khác.

  alignment of ditch
  đường mương
  collecting ditch
  mương hứng
  collecting ditch
  mương thu
  contour ditch
  mương đồng mức
  cutoff ditch
  mương bít
  cutoff ditch
  mương cắt
  dead ditch
  mương cụt
  distribution ditch
  mương phân phối
  ditch canal
  mương đào
  ditch digging
  sự đào mương
  ditch dragline
  mương tiêu
  ditch excavator
  máy đào mương
  ditch plough
  cày xẻ mương
  ditch work
  việc đào mương
  drain ditch
  mương thoát
  drain-ditch
  mương máng
  drainage ditch
  mương tập trung nước
  drainage ditch
  mương tháo nước
  drainage ditch
  mương tiêu nước
  dual purpose ditch
  mương tưới-tiêu
  elevated ditch
  mương đắp qua vùng trũng
  feed ditch
  mương cấp nước
  field ditch
  mương hở
  flow ditch
  mương chảy
  head ditch
  mương chính
  irrigation ditch
  mương tưới nước
  lateral ditch
  mương bên
  lateral ditch
  mương nhánh
  main ditch
  mương chính
  outlet ditch
  mương tháo
  oxidation ditch
  mương sục khí
  pilot ditch
  mương dẫn hướng
  supply ditch
  mương đưa nước vào ruộng
  waste ditch
  mương chứa nước thải
  rãnh
  berm ditch
  rãnh tiêu nước
  blind drain/blind ditch
  rãnh xương cá/đường thấm ngang
  catch water ditch
  rãnh tiêu nước
  collector ditch
  rãnh tập trung nước
  discharge ditch
  rãnh tháo nước
  ditch cleaner
  máy vét rãnh
  ditch dragline
  rãnh tiêu nước
  ditch excavator
  máy đào rãnh
  ditch excavator
  máy xẻ rãnh
  ditch irrigation
  tưới bằng rãnh
  ditch road
  đường rãnh
  ditch work
  công việc đào rãnh
  diversion ditch
  rãnh dẫn dòng
  diversion ditch
  rãnh tiêu nước
  drain ditch
  rãnh (thoát) nước mưa
  drain ditch
  rãnh thoát nước
  drain-ditch
  rãnh thoát nước
  drainage ditch
  rãnh tháo nước
  drainage ditch
  rãnh thoát nước
  highway ditch
  rãnh thoát nước đường bộ
  intercepting ditch
  rãnh đón nước sườn đồi
  intercepting ditch
  rãnh thoát nước
  irrigation ditch
  rãnh tưới nước
  lateral ditch
  rãnh phụ
  lateral ditch
  rãnh tiêu nước
  line ditch
  rãnh đỉnh
  mud ditch
  rãnh bùn
  open ditch
  rãnh hở
  open drainage ditch
  rãnh tiêu hở
  open drainage ditch
  rãnh tiêu nước lộ thiên
  orown ditch
  rãnh đỉnh
  padding of ditch
  sự lấp rãnh
  pioneer ditch
  rãnh mở đường
  road side ditch
  rãnh hè đường
  roadside ditch
  rãnh lề đường
  side ditch
  rãnh biên
  side ditch
  rãnh dọc
  side ditch
  rãnh tiêu
  side ditch
  rãnh tiêu bên
  underwater ditch
  rãnh ngầm dưới nước
  water-collecting ditch
  rãnh tập trung nước

  Địa chất

  hào, rãnh, mương

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  pick up

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X