• /´rɔk¸bɔtm/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thông tục) thấp nhất, hạ nhất (giá cả)
  rock-bottom prices
  giá thấp nhất

  Danh từ

  Điểm thấp nhất (của giá cả)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  ở mức thấp nhất
  thấp nhất
  rock-bottom price
  giá thấp nhất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X