• /´ru:stə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) gà trống nhà (như) cock

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  capon , capon(castrated) , chanticleer , chicken , cock , cockerel (young)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X