• /´ru:tlis/

  Thông dụng

  Tính từ
  ( (nghĩa đen), (nghĩa bóng)) không có rễ
  a rootless wandering life
  một cuộc sống lang thang vất vưởng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  alienated , deracinated

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X