• /'wɒndəriη/

  Thông dụng

  Danh từ

  (nghĩa bóng) sự lạc hướng, sự chệch hướng
  a wandering from the subject
  sự lạc đề
  Sự nghĩ lan man; sự lơ đễnh
  ( số nhiều) cuộc đi lang thang
  ( số nhiều) lời nói mê sảng (nhất là khi sốt cao)

  Tính từ

  Lang thang
  Quanh co, uốn khúc
  wandering river
  sông uốn khúc
  Không định cư, nay đây mai đó
  wandering tribe
  bộ lạc không định cư
  Vẩn vơ, lan man; lơ đễnh
  wandering eyes
  đôi mắt nhìn vẫn vơ
  Lạc lõng, không mạch lạc
  wandering speech
  bài nói không mạch lạc
  Mê sảng; nói mê

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thống kê ) di động

  Cơ khí & công trình

  sự chao đảo xe

  Xây dựng

  sự đảo, chao (của xe)

  Kỹ thuật chung

  di động
  wandering dune
  cồn cát di động
  lang thang
  lung lay
  wandering of a tooth
  răng lung lay
  quanh co
  sự chạy lệch tâm
  uốn khúc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X