• /´roupinis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính chất đặc quánh lại thành dây
  Sự kém về chất lượng, sức khoẻ..

  Chuyên ngành

  Thực phẩm

  độ quánh (bánh mì)
  độ nhờn

  Xây dựng

  tính đặc quánh

  Kỹ thuật chung

  độ dính
  độ nhớt

  Kinh tế

  độ dính
  độ nhờn
  độ nhớt
  độ quánh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X