• Kỹ thuật chung

    dụng cụ quy định tầng mây cao nhất dùng chùm xoay

    Giải thích EN: A ceilometer that uses the triangulation method in measuring cloud height. Giải thích VN: Dụng cụ quy định tầng mây cao nhất sử dụng phép đạc tam giác để đo độ cao của mây.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X