• /´rʌf¸spoukən/

  Thông dụng

  Tính từ
  Ăn nói thô lỗ, ăn nói lỗ mãng
  a rough-spoken fellow
  một người ăn nói thô lỗ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X