• /´raundnis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tròn, trạng thái tròn

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  độ tròn

  Kỹ thuật chung

  độ tròn
  roundness measuring instrument
  dụng cụ đo độ tròn
  roundness of particles
  độ tròn của hạt (đất)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X