• /'instrumənts/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dụng cụ ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  Nhạc khí
  acoustic
  công cụ, phương tiện
  an instrument of government
  một công cụ cai trị
  Văn kiện

  Ngoại động từ

  Cung cấp dụng cụ máy móc cho
  Phối dàn nhạc

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Dụng cụ, công cụ, thiết bị, khí cụ (đo)

  Điện lạnh

  khí cụ (đo)
  máy (đo)

  Kỹ thuật chung

  khí cụ
  đồ nghề
  dụng cụ
  absolute instrument
  dụng cụ chuyên biệt
  adjustment of an instrument
  sự điều chỉnh một dụng cụ
  adjustment of instrument
  điều chỉnh dụng cụ
  adjustment of surveying instrument
  sự điều chỉnh dụng cụ trắc địa
  attenuation measuring instrument
  dụng cụ đo suy giảm
  basic instrument
  dụng cụ đo cơ bản
  bearing instrument
  dụng cụ đo phương vị
  bimetallic instrument
  dụng cụ đo lưỡng kim
  board-mounted instrument
  dụng cụ bảng chuyển mạch
  board-mounted instrument
  dụng cụ kiểu bảng
  board-mounted instrument
  dụng cụ lắp bảng
  boiling point measuring instrument
  dụng cụ đo điểm sôi
  calculating instrument
  dụng cụ tính toán
  calibration instrument
  dụng cụ đo hiệu chỉnh
  calibration instrument
  dụng cụ đo thử nghiệm
  calibration instrument
  dụng cụ kiểm tra
  case of drawing instrument
  hộp đựng dụng cụ vẽ
  check instrument
  dụng cụ kiểm tra
  checking instrument
  dụng cụ đo hiệu chỉnh
  checking instrument
  dụng cụ đo thử nghiệm
  checking instrument
  dụng cụ kiểm tra
  clip-on instrument
  dụng cụ đo dùng kẹp
  conductivity measuring instrument
  dụng cụ đo độ dẫn điện
  contact-measuring instrument
  dụng cụ đo tiếp xúc
  control and measuring instrument
  dụng cụ đo kiểm tra
  control instrument
  dụng cụ kiểm tra
  counting instrument
  dụng cụ đếm
  counting instrument
  dụng cụ đo đếm
  cryosurgical instrument
  dụng cụ phẫu thuật cryo
  current measuring instrument
  dụng cụ đo dòng điện
  cutting instrument
  dụng cụ cắt
  direct reading instrument
  dụng cụ đọc trực tiếp
  drafting instrument
  dụng cụ vẽ
  drawing instrument
  dụng cụ họa hình
  eccentricity of instrument
  độ lệch tâm của dụng cụ
  electric instrument
  dụng cụ điện
  electric measuring instrument
  dụng cụ đo điện
  electrical measuring instrument
  dụng cụ đo điện
  electrodynamic instrument
  dụng cụ đo điện động
  electronic instrument
  dụng cụ đo điện tử
  electrostatic instrument
  dụng cụ đo tĩnh điện
  electrostatic instrument
  dụng cụ tĩnh điện
  enlarging instrument
  dụng cụ khuếch rộng
  fault location instrument
  dụng cụ định vị sự cố
  fault location instrument
  dụng cụ tìm chỗ hỏng
  ferrodynamic instrument
  dụng cụ sặt động
  ferrodynamic instrument
  dụng cụ từ động
  ferromagnetic instrument
  dụng cụ sắt từ
  flameproof instrument
  dụng cụ chịu lửa
  flameproof instrument
  dụng cụ phòng nổ
  flat edgewise pattern instrument
  dụng cụ đo mẫu mép phẳng
  flat-coil instrument
  dụng cụ cuộn dây dẹt
  flat-face instrument
  dụng cụ đo mặt phẳng
  force measuring instrument
  dụng cụ đo lực
  gas analysis instrument
  dụng cụ phân tích khí
  general-purpose instrument
  dụng cụ đo đa năng
  general-purpose instrument
  dụng cụ đo vạn năng
  geodesic instrument
  dụng cụ trắc địa
  geodetic instrument
  dụng cụ trắc đạc
  graphic instrument
  dụng cụ vẽ đồ thị
  height of instrument
  độ cao dụng cụ (trắc địa)
  high-accuracy instrument
  dụng cụ đo chính xác
  horizon of surveying instrument
  cữ dụng cụ đo đạc
  horizon of surveying instrument
  tầm dụng cụ (đo đạc)
  hot-wire instrument
  dụng cụ dây kim loại nóng
  humidifying control instrument
  dụng cụ điều chỉnh độ ẩm
  humidity control instrument
  dụng cụ điều chỉnh độ ẩm
  indicating instrument
  dụng cụ chỉ
  indicating instrument
  dụng cụ chỉ thị
  indicating instrument
  dụng cụ đo chỉ thị
  inductance measuring instrument
  dụng cụ đo độ tự cảm
  induction instrument
  dụng cụ (đo) cảm ứng
  induction instrument
  dụng cụ đo cảm ứng
  industrial instrument
  dụng cụ đo công nghiệp
  instrument (al) error
  sai số do dụng cụ
  instrument (al) error
  sai số dụng cụ
  instrument board
  bảng dụng cụ
  instrument cabinet
  tủ dụng cụ
  instrument cluster
  bó dụng cụ
  instrument correction
  hiệu chỉnh dụng cụ
  instrument error
  sai số dụng cụ
  instrument error
  sai số dụng cụ đo
  instrument error, instrumental error
  sai số do dụng cụ
  instrument flight
  bay bằng dụng cụ
  instrument flying
  bay bằng dụng cụ
  instrument lag
  sự giảm tốc dụng cụ
  instrument lag
  sự trễ dụng cụ
  instrument lamp
  đèn soi bằng dụng cụ
  instrument makers' thread
  ren dụng cụ chính xác
  instrument multiplier
  bộ nhân dụng cụ
  instrument observation
  sự đo bằng dụng cụ
  instrument panel
  bảng dụng cụ
  instrument rack
  giá dụng cụ
  instrument reading time
  dụng cụ đếm giờ
  instrument shunt
  mạch sun dụng cụ đo
  instrument shunt
  sun dụng cụ đo
  instrument soring
  lò xo dụng cụ
  instrument switch
  công tắc dụng cụ
  instrument table
  bàn dụng cụ
  instrument variable
  biến dụng cụ
  instrument-type relay
  rơle kiểu dụng cụ đo
  integrating instrument
  dụng cụ tích phân
  interference instrument
  dụng cụ giao thoa
  intrinsically safe instrument
  dụng cụ an toàn bên trong
  laser measuring instrument
  dụng cụ đo laze
  level measuring instrument
  dụng cụ đo mức
  leveling instrument
  dụng cụ thăng bằng
  levelling instrument
  dụng cụ đo mức
  measuring instrument
  dụng cụ đo
  melting point measuring instrument
  dụng cụ đo điểm nóng chảy
  microwave measuring instrument
  dụng cụ đo vi sóng
  moving coil instrument
  dụng cụ có cuộn dây động
  moving iron instrument
  dụng cụ đo điện từ
  noise level measuring instrument
  dụng cụ đo mức tạp nhiễu
  noise level measuring instrument
  dụng cụ đo mức tiếng ồn
  optical instrument
  dụng cụ quang học
  optical measuring instrument
  dụng cụ đo quang học
  optical pointer instrument
  dụng cụ đo kim dạ quang
  panel-type instrument
  dụng cụ bảng chuyển mạch
  panel-type instrument
  dụng cụ kiểu bảng
  panel-type instrument
  dụng cụ lắp bảng
  paving instrument
  dụng cụ lát đường
  peak voltage measuring instrument
  dụng cụ đo điện áp đỉnh
  portable measuring instrument
  dụng cụ đo xách tay
  position measuring instrument
  dụng cụ đo vị trí
  pour point measuring instrument
  dụng cụ đo điểm đông đặc
  pour point measuring instrument
  dụng cụ đo điểm đúc
  pour point measuring instrument
  dụng cụ đo điểm rót
  power-measuring instrument
  dụng cụ đo công suất
  precision indicating instrument
  dụng cụ chỉ thị chính xác
  precision instrument
  dụng cụ chính xác
  precision instrument
  dụng cụ đo chính xác
  precision instrument oil
  dầu dụng cụ chính xác
  precision measuring instrument
  dụng cụ đo chính xác
  primary instrument
  dụng cụ đo cơ bản
  projected-scale instrument
  dụng cụ thang đo chìa
  radio location instrument
  dụng cụ định vị vô tuyến
  rate-measuring instrument
  dụng cụ đo tốc độ
  rated value indicating instrument
  dụng cụ chỉ giá trị danh định
  reactance measuring instrument
  dụng cụ đo điện kháng
  reading instrument
  dụng cụ đọc trực tiếp
  recording instrument
  dụng cụ ghi
  registering instrument
  dụng cụ ghi
  remote-indicating instrument
  dụng cụ chỉ từ xa
  rotating field instrument
  dụng cụ đo trường quay
  rotating field instrument
  dụng cụ đo trường xoay
  rotating magnet instrument
  dụng cụ đo nam châm quay
  round edgewise pattern instrument
  dụng cụ đo biến dạng tròn
  roundness measuring instrument
  dụng cụ đo độ tròn
  ruggedized instrument
  dụng cụ chịu (được) va chạm
  sampling instrument
  dụng cụ lấy mẫu
  self-contained instrument
  dụng cụ đo độc lập
  self-contained instrument
  dụng cụ đo kín
  set-up-scale instrument
  dụng cụ đo định cữ
  shunted instrument
  dụng cụ đo mắc sun
  sight instrument
  dụng cụ nhắm
  single range instrument
  dụng cụ đo một khoảng
  single shot instrument
  dụng cụ đo bước một
  soft iron instrument
  dụng cụ đo (dùng) sắt son
  soft iron instrument
  dụng cụ đo điện từ
  soft-iron instrument
  dụng cụ đo sắt nhẹ
  standard instrument
  dụng cụ chuẩn
  straightness-measuring instrument
  dụng cụ đo độ thẳng
  stress measuring instrument
  dụng cụ đo ứng suất
  strip chart instrument
  dụng cụ ghi băng
  stroboscopic instrument
  dụng cụ hoạt nghiệm
  substandard instrument
  dụng cụ chuẩn thứ cấp
  suppressed-zero instrument
  dụng cụ đo định cữ
  suppressed-zero instrument
  dụng cụ nén không
  surface measuring instrument
  dụng cụ đo bề mặt
  survey instrument
  dụng cụ khảo sát
  switch board measuring instrument
  dụng cụ đo có bảng chuyển mạch
  switch board measuring instrument
  dụng cụ đo lắp bảng
  switchboard panel instrument
  dụng cụ bảng chuyển mạch
  switchboard panel instrument
  dụng cụ kiểu bảng
  switchboard panel instrument
  dụng cụ lắp bảng
  tan delta measuring instrument
  dụng cụ đo góc tổn hao
  temperature measuring instrument
  dụng cụ đo nhiệt độ
  testing device, testing instrument
  dụng cụ đo
  testing instrument
  dụng cụ đo hiệu chỉnh
  testing instrument
  dụng cụ đo thử nghiệm
  testing instrument
  dụng cụ hiệu chỉnh
  testing instrument
  dụng cụ kiểm tra
  thermal conductivity measuring instrument
  dụng cụ đo độ dẫn nhiệt
  thermal expansion instrument
  dụng cụ đo giãn nở nhiệt
  throughput measuring instrument
  dụng cụ đo lưu lượng
  throughput measuring instrument
  dụng cụ đo năng suất
  time interval measuring instrument
  dụng cụ đo khoảng thời gian
  tracing instrument
  dụng cụ can hình
  transfer instrument
  dụng cụ truyền
  two-circle instrument
  dụng cụ đo hai vòng
  vacuum measuring instrument
  dụng cụ đo chân không
  vane-type instrument
  dụng cụ dạng chong chóng
  voltage measuring instrument
  dụng cụ đo điện áp
  weighing instrument
  dụng cụ cân
  dụng cụ (đo)
  attenuation measuring instrument
  dụng cụ đo suy giảm
  basic instrument
  dụng cụ đo cơ bản
  bearing instrument
  dụng cụ đo phương vị
  bimetallic instrument
  dụng cụ đo lưỡng kim
  boiling point measuring instrument
  dụng cụ đo điểm sôi
  calibration instrument
  dụng cụ đo hiệu chỉnh
  calibration instrument
  dụng cụ đo thử nghiệm
  checking instrument
  dụng cụ đo hiệu chỉnh
  checking instrument
  dụng cụ đo thử nghiệm
  clip-on instrument
  dụng cụ đo dùng kẹp
  conductivity measuring instrument
  dụng cụ đo độ dẫn điện
  contact-measuring instrument
  dụng cụ đo tiếp xúc
  control and measuring instrument
  dụng cụ đo kiểm tra
  counting instrument
  dụng cụ đo đếm
  current measuring instrument
  dụng cụ đo dòng điện
  electric measuring instrument
  dụng cụ đo điện
  electrical measuring instrument
  dụng cụ đo điện
  electrodynamic instrument
  dụng cụ đo điện động
  electronic instrument
  dụng cụ đo điện tử
  electrostatic instrument
  dụng cụ đo tĩnh điện
  flat edgewise pattern instrument
  dụng cụ đo mẫu mép phẳng
  flat-face instrument
  dụng cụ đo mặt phẳng
  force measuring instrument
  dụng cụ đo lực
  general-purpose instrument
  dụng cụ đo đa năng
  general-purpose instrument
  dụng cụ đo vạn năng
  high-accuracy instrument
  dụng cụ đo chính xác
  horizon of surveying instrument
  cữ dụng cụ đo đạc
  horizon of surveying instrument
  tầm dụng cụ (đo đạc)
  indicating instrument
  dụng cụ đo chỉ thị
  inductance measuring instrument
  dụng cụ đo độ tự cảm
  induction instrument
  dụng cụ (đo) cảm ứng
  induction instrument
  dụng cụ đo cảm ứng
  industrial instrument
  dụng cụ đo công nghiệp
  instrument error
  sai số dụng cụ đo
  instrument shunt
  mạch sun dụng cụ đo
  instrument shunt
  sun dụng cụ đo
  instrument-type relay
  rơle kiểu dụng cụ đo
  laser measuring instrument
  dụng cụ đo laze
  level measuring instrument
  dụng cụ đo mức
  levelling instrument
  dụng cụ đo mức
  melting point measuring instrument
  dụng cụ đo điểm nóng chảy
  microwave measuring instrument
  dụng cụ đo vi sóng
  moving iron instrument
  dụng cụ đo điện từ
  noise level measuring instrument
  dụng cụ đo mức tạp nhiễu
  noise level measuring instrument
  dụng cụ đo mức tiếng ồn
  optical measuring instrument
  dụng cụ đo quang học
  optical pointer instrument
  dụng cụ đo kim dạ quang
  peak voltage measuring instrument
  dụng cụ đo điện áp đỉnh
  portable measuring instrument
  dụng cụ đo xách tay
  position measuring instrument
  dụng cụ đo vị trí
  pour point measuring instrument
  dụng cụ đo điểm đông đặc
  pour point measuring instrument
  dụng cụ đo điểm đúc
  pour point measuring instrument
  dụng cụ đo điểm rót
  power-measuring instrument
  dụng cụ đo công suất
  precision instrument
  dụng cụ đo chính xác
  precision measuring instrument
  dụng cụ đo chính xác
  primary instrument
  dụng cụ đo cơ bản
  rate-measuring instrument
  dụng cụ đo tốc độ
  reactance measuring instrument
  dụng cụ đo điện kháng
  rotating field instrument
  dụng cụ đo trường quay
  rotating field instrument
  dụng cụ đo trường xoay
  rotating magnet instrument
  dụng cụ đo nam châm quay
  round edgewise pattern instrument
  dụng cụ đo biến dạng tròn
  roundness measuring instrument
  dụng cụ đo độ tròn
  self-contained instrument
  dụng cụ đo độc lập
  self-contained instrument
  dụng cụ đo kín
  set-up-scale instrument
  dụng cụ đo định cữ
  shunted instrument
  dụng cụ đo mắc sun
  single range instrument
  dụng cụ đo một khoảng
  single shot instrument
  dụng cụ đo bước một
  soft iron instrument
  dụng cụ đo (dùng) sắt son
  soft iron instrument
  dụng cụ đo điện từ
  soft-iron instrument
  dụng cụ đo sắt nhẹ
  straightness-measuring instrument
  dụng cụ đo độ thẳng
  stress measuring instrument
  dụng cụ đo ứng suất
  suppressed-zero instrument
  dụng cụ đo định cữ
  surface measuring instrument
  dụng cụ đo bề mặt
  switch board measuring instrument
  dụng cụ đo có bảng chuyển mạch
  switch board measuring instrument
  dụng cụ đo lắp bảng
  tan delta measuring instrument
  dụng cụ đo góc tổn hao
  temperature measuring instrument
  dụng cụ đo nhiệt độ
  testing instrument
  dụng cụ đo hiệu chỉnh
  testing instrument
  dụng cụ đo thử nghiệm
  thermal conductivity measuring instrument
  dụng cụ đo độ dẫn nhiệt
  thermal expansion instrument
  dụng cụ đo giãn nở nhiệt
  throughput measuring instrument
  dụng cụ đo lưu lượng
  throughput measuring instrument
  dụng cụ đo năng suất
  time interval measuring instrument
  dụng cụ đo khoảng thời gian
  two-circle instrument
  dụng cụ đo hai vòng
  vacuum measuring instrument
  dụng cụ đo chân không
  voltage measuring instrument
  dụng cụ đo điện áp
  dụng cụ đo
  attenuation measuring instrument
  dụng cụ đo suy giảm
  basic instrument
  dụng cụ đo cơ bản
  bearing instrument
  dụng cụ đo phương vị
  bimetallic instrument
  dụng cụ đo lưỡng kim
  boiling point measuring instrument
  dụng cụ đo điểm sôi
  calibration instrument
  dụng cụ đo hiệu chỉnh
  calibration instrument
  dụng cụ đo thử nghiệm
  checking instrument
  dụng cụ đo hiệu chỉnh
  checking instrument
  dụng cụ đo thử nghiệm
  clip-on instrument
  dụng cụ đo dùng kẹp
  conductivity measuring instrument
  dụng cụ đo độ dẫn điện
  contact-measuring instrument
  dụng cụ đo tiếp xúc
  control and measuring instrument
  dụng cụ đo kiểm tra
  counting instrument
  dụng cụ đo đếm
  current measuring instrument
  dụng cụ đo dòng điện
  electric measuring instrument
  dụng cụ đo điện
  electrical measuring instrument
  dụng cụ đo điện
  electrodynamic instrument
  dụng cụ đo điện động
  electronic instrument
  dụng cụ đo điện tử
  electrostatic instrument
  dụng cụ đo tĩnh điện
  flat edgewise pattern instrument
  dụng cụ đo mẫu mép phẳng
  flat-face instrument
  dụng cụ đo mặt phẳng
  force measuring instrument
  dụng cụ đo lực
  general-purpose instrument
  dụng cụ đo đa năng
  general-purpose instrument
  dụng cụ đo vạn năng
  high-accuracy instrument
  dụng cụ đo chính xác
  horizon of surveying instrument
  cữ dụng cụ đo đạc
  horizon of surveying instrument
  tầm dụng cụ (đo đạc)
  indicating instrument
  dụng cụ đo chỉ thị
  inductance measuring instrument
  dụng cụ đo độ tự cảm
  induction instrument
  dụng cụ (đo) cảm ứng
  induction instrument
  dụng cụ đo cảm ứng
  industrial instrument
  dụng cụ đo công nghiệp
  instrument error
  sai số dụng cụ đo
  instrument shunt
  mạch sun dụng cụ đo
  instrument shunt
  sun dụng cụ đo
  instrument-type relay
  rơle kiểu dụng cụ đo
  laser measuring instrument
  dụng cụ đo laze
  level measuring instrument
  dụng cụ đo mức
  levelling instrument
  dụng cụ đo mức
  melting point measuring instrument
  dụng cụ đo điểm nóng chảy
  microwave measuring instrument
  dụng cụ đo vi sóng
  moving iron instrument
  dụng cụ đo điện từ
  noise level measuring instrument
  dụng cụ đo mức tạp nhiễu
  noise level measuring instrument
  dụng cụ đo mức tiếng ồn
  optical measuring instrument
  dụng cụ đo quang học
  optical pointer instrument
  dụng cụ đo kim dạ quang
  peak voltage measuring instrument
  dụng cụ đo điện áp đỉnh
  portable measuring instrument
  dụng cụ đo xách tay
  position measuring instrument
  dụng cụ đo vị trí
  pour point measuring instrument
  dụng cụ đo điểm đông đặc
  pour point measuring instrument
  dụng cụ đo điểm đúc
  pour point measuring instrument
  dụng cụ đo điểm rót
  power-measuring instrument
  dụng cụ đo công suất
  precision instrument
  dụng cụ đo chính xác
  precision measuring instrument
  dụng cụ đo chính xác
  primary instrument
  dụng cụ đo cơ bản
  rate-measuring instrument
  dụng cụ đo tốc độ
  reactance measuring instrument
  dụng cụ đo điện kháng
  rotating field instrument
  dụng cụ đo trường quay
  rotating field instrument
  dụng cụ đo trường xoay
  rotating magnet instrument
  dụng cụ đo nam châm quay
  round edgewise pattern instrument
  dụng cụ đo biến dạng tròn
  roundness measuring instrument
  dụng cụ đo độ tròn
  self-contained instrument
  dụng cụ đo độc lập
  self-contained instrument
  dụng cụ đo kín
  set-up-scale instrument
  dụng cụ đo định cữ
  shunted instrument
  dụng cụ đo mắc sun
  single range instrument
  dụng cụ đo một khoảng
  single shot instrument
  dụng cụ đo bước một
  soft iron instrument
  dụng cụ đo (dùng) sắt son
  soft iron instrument
  dụng cụ đo điện từ
  soft-iron instrument
  dụng cụ đo sắt nhẹ
  straightness-measuring instrument
  dụng cụ đo độ thẳng
  stress measuring instrument
  dụng cụ đo ứng suất
  suppressed-zero instrument
  dụng cụ đo định cữ
  surface measuring instrument
  dụng cụ đo bề mặt
  switch board measuring instrument
  dụng cụ đo có bảng chuyển mạch
  switch board measuring instrument
  dụng cụ đo lắp bảng
  tan delta measuring instrument
  dụng cụ đo góc tổn hao
  temperature measuring instrument
  dụng cụ đo nhiệt độ
  testing instrument
  dụng cụ đo hiệu chỉnh
  testing instrument
  dụng cụ đo thử nghiệm
  thermal conductivity measuring instrument
  dụng cụ đo độ dẫn nhiệt
  thermal expansion instrument
  dụng cụ đo giãn nở nhiệt
  throughput measuring instrument
  dụng cụ đo lưu lượng
  throughput measuring instrument
  dụng cụ đo năng suất
  time interval measuring instrument
  dụng cụ đo khoảng thời gian
  two-circle instrument
  dụng cụ đo hai vòng
  vacuum measuring instrument
  dụng cụ đo chân không
  voltage measuring instrument
  dụng cụ đo điện áp
  dụng cụ đo lường

  Giải thích EN: A measuring device designed to determine, and sometimes record, the present value of a quantity under observation.

  Giải thích VN: Là một thiết bị đo được thiết kế để xác định và đôi khi ghi lại giá trị đo sau khi quan sát.

  bimetallic instrument
  dụng cụ đo lưỡng kim
  dụng cụ hiệu chỉnh
  dụng cụ kiểm tra
  máy
  máy đo
  máy móc
  phương tiện
  thiết bị
  conductivity measuring instrument
  thiết bị đo độ dẫn điện
  electric measuring instrument
  thiết bị đo điện
  electrical measuring instrument
  thiết bị đo điện
  electronic instrument
  thiết bị điện tử
  instrument flight
  bay bằng thiết bị
  instrument flying
  bay bằng thiết bị
  instrument mounting plate
  bảng gắn các thiết bị
  instrument mounting plate
  phiến gắn các thiết bị
  instrument oil
  dầu cho các thiết bị
  instrument package
  nhóm thiết bị
  instrument panel
  bảng thiết bị điện tử
  instrument room
  buồng thiết bị
  instrument unit
  khối thiết bị
  measurement instrument
  thiết bị đo
  measuring instrument
  thiết bị đo
  measuring instrument for track superelevation
  thiết bị đo siêu cao của đường
  multi-range instrument
  thiết bị nhiều dải băng
  multiple shot survey instrument
  thiết bị khảo sát bắn nhiều lần
  navigation instrument
  thiết bị đạo hàng
  Optical Mapping Instrument (OMI)
  thiết bị ánh xạ quang
  recording instrument
  thiết bị ghi
  seismic instrument
  thiết bị địa chấn
  sensitivity of instrument
  độ nhạy của thiết bị
  testing instrument
  thiết bị thử nghiệm
  virtual instrument
  thiết bị ảo
  weighing instrument
  thiết bị cân
  zero instrument
  thiết bị đo số không
  trang bị
  instrument module
  môđun trang bị
  văn kiện

  Kinh tế

  công cụ
  aquity instrument
  công cụ vốn
  credit instrument
  công cụ tín dụng
  debt instrument
  công cụ nợ
  derivative instrument (derivative)
  công cụ phát sinh
  equity instrument
  công cụ vốn
  financial instrument
  công cụ tài chính
  hybrid financial instrument
  công cụ tài chính lai tạp
  instrument liquidity
  tính dễ hoán chuyển (lỏng) của công cụ
  instrument liquidity
  tính lưu động của công cụ tài chính
  instrument of credit
  công cụ tín dụng
  instrument of payment
  công cụ thanh toán
  instrument of transfer
  công cụ chuyển giao
  instrument of transfer
  công cụ chuyển giao (chứng khoán)
  negotiable instrument
  công cụ lưu thông
  new community instrument
  công cụ cộng đồng mới
  payment instrument
  công cụ chi trả
  payment instrument
  công cụ thanh toán
  short-term instrument
  công cụ tài chính ngắn hạn
  statutory instrument
  công cụ pháp định
  công cụ (thanh toán)
  đồ nghề
  giấy tờ chứng thư
  phiếu khoán
  collection of the instrument
  nhờ thu phiếu khoán
  foreign exchange instrument
  phiếu khoán ngoại hối
  inchoate instrument
  phiếu khoán trống
  instrument payable on demand
  phiếu khoán trả ngay khi trình phiếu
  instrument with fixed maturity
  phiếu khoán có ngày đáo hạn chỉ định
  monetary instrument
  phiếu khoán tài chính
  negotiable instrument
  phiếu khoán có thể chuyển nhượng
  negotiable instrument
  phiếu khoán lưu thông
  non-negotiable instrument
  phiếu khoán không lưu thông
  party to an instrument
  người đương sự của một phiếu khoán
  phương tiện
  instrument of credit
  phương tiện tín dụng
  instrument of payment
  phương tiện chi trả
  văn kiện
  effective instrument
  văn kiện có hiệu lực
  executory instrument
  văn kiện có hiệu lực cưỡng chế thi hành
  instrument of evidence
  văn kiện chứng minh
  legal instrument
  văn kiện pháp luật
  statutory instrument
  văn kiện pháp định (chứng từ, chứng khoán, khế ước)
  statutory instrument
  văn kiện pháp định (chứng từ, chứng khoán, khế ước...)
  trust instrument
  văn kiện tín thác (như di chúc)
  văn kiện pháp định
  statutory instrument
  văn kiện pháp định (chứng từ, chứng khoán, khế ước)
  statutory instrument
  văn kiện pháp định (chứng từ, chứng khoán, khế ước...)
  Tham khảo
  Tham khảo

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Implement, tool, device, apparatus, utensil, appliance,contrivance, mechanism, gadget, Colloq contraption, thingumabob,thingumajig, thingummy, thingy, whatsit, what's-its-name,whatnot, what-d'you-call-it, Brit gubbins, US gismo or gizmo:Which instrument should I use to loosen this bolt? The doctorextracted the splinter with some sort of instrument. 2 agency,means, way, factor, mechanism, instrumentality, wherewithal,(prime) mover, catalyst, agent: Summers refused to be theinstrument of bringing free people into slavery. 3 contract,(legal) document, (written) agreement, pact, compact, paper:After the signing, copies of the instruments were exchanged.

  Oxford

  N. & v.
  N.
  A tool or implement, esp. for delicate orscientific work.
  (in full musical instrument) a device forproducing musical sounds by vibration, wind, percussion, etc.
  A a thing used in performing an action (the meeting was aninstrument in his success). b a person made use of (is merelytheir instrument).
  A measuring-device, esp. in an aeroplane,serving to determine its position in darkness etc.
  A formal,esp. legal, document.
  V.tr.
  Arrange (music) forinstruments.

  Địa chất

  dụng cụ, thiết bị, trang thiết bị
  Equip with instruments (for measuring,recording, controlling, etc.).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X