• /´raund¸zmən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người đi giao hàng
  milk roundsman
  người đi giao sữa
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) viên cai cảnh sát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X