• /'ru:tə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái bào soi

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Cái bào xoi

  Toán & tin

  bộ định tuyến

  Giải thích VN: Tương tự như một cái cầu, chỉ nối ghép những mạng cục bộ nào cùng sử dụng các giao thức như nhau. Cầu dẫn chỉ cho qua những dữ liệu nào được dự định dùng cho mạng cục bộ đó. Các cầu dẫn cũng có thể được xét đến để xác định con đường truyền dữ liệu tốt nhất, như trong mạng chuyển đổi gói tin chẳng hạn.

  core router
  bộ định tuyến chính
  cầu dẫn, router

  Kỹ thuật chung

  bào xoi
  bộ chọn đường
  bộ định tuyến
  dao nhỏ
  lưỡi cắt
  lưỡi dao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X