• /kɔ:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lõi, hạch (quả táo, quả lê...)
  Điểm trung tâm, nòng cốt, hạt nhân
  the core of a subject
  điểm trung tâm của một vấn đề, điểm chính của một vấn đề
  the core of an organization
  nòng cốt của một tổ chức
  Lõi dây thừng
  (kỹ thuật) nòng, lõi, ruột
  (nghĩa bóng) đáy lòng, thâm tâm, nơi thầm kín nhất
  in my heart's core
  tận đáy lòng tôi
  rotten to the core
  thối nát đến tận xương tuỷ
  Viết tắt
  Đại hội vì sự bình đẳng chủng tộc ( Congress of Racial Equality)

  Ngoại động từ

  Lấy lõi ra, lấy nhân ra

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  lõi; thực chất, bản chất
  core of sequence
  (giải tích ) lõi của một dãy
  ferrite core
  (máy tính ) lõi ferit
  head core
  (máy tính ) lõi của đầu cái đề ghi
  ring-shaped core
  (máy tính ) lõi vành, lõi khuyên
  saturable core
  (máy tính ) cuộn bão ho
  toroidal core
  lõi phỏng tuyến


  Môi trường

  Lõi
  Trung tâm chứa urani của một lò phản ứng hạt nhân, nơi năng lượng được giải phóng.

  Cơ - Điện tử

  Lõi, cốt, ruột, thao đúc

  Cơ khí & công trình

  lõi cốt
  nòng

  Xây dựng

  lõi chống thấm
  core wall dam
  đập đất có lõi chống thấm
  impervious core embankment
  đắp lõi chống thấm
  tấm lõi
  trục lõi

  Điện lạnh

  dây giữa

  Kỹ thuật chung

  cực
  nhân
  anticlinal core
  nhân nếp lồi
  comet core
  nhân sao chổi
  compositional core
  nhân tổ hợp
  core diameter tolerance
  dung hạn đường kính của nhân
  core of syncline
  nhân nếp lõm
  core of the earth
  nhân trái đất
  creep core
  nhân rão
  dislocation core
  nhân lệch mạng
  earth's core
  nhân trái đất
  ferrite core
  nhân ferit
  heredity core
  nhân di truyền
  smooth-core arm
  phần cứng trơn nhẵn
  trough core
  nhân nếp lõm
  upper core
  lõi hoạt động trên (của lò phản ứng hạt nhân)
  lõi từ
  lõi
  lõi cáp
  lõi dây thừng
  lõi khoan
  cable tool core barrel
  ống lõi khoan cáp
  core analysis
  sự phân tích lõi khoan
  core breaker
  dụng cụ tháo lõi khoan
  core extractor
  cái bẻ lõi khoan
  core recovery
  sự thu mẫu lõi (khoan)
  core sample
  mẫu lõi khoan
  disintegration of a drill core
  hủy mẫu lõi khoan
  drilling core
  mẫu lõi khoan
  floating core
  lõi khoan nổi
  iron core
  lõi khoan sắt
  recovery of core
  sự thu mẫu lõi khoan
  reef core
  lõi khoan mạch quặng
  reef core
  lõi khoan vỉa quặng
  sidewall core
  lõi khoan vách bên (kỹ thuật khoan)
  gông từ
  core lifting eye
  khoen nhấc gông từ
  hạt/ lõi

  Giải thích EN: The central part of an object, material, or area; specific uses include:a cylindrical sample of material obtained in drilling.

  Giải thích VN: Phần giữa của một vật thể, vật liệu hoặc một vùng; sử dụng đặc biệt bao gồm: mẫu hình trụ của vật liệu thu được trong khi khoan.

  bản chất
  ruột
  air-blow core
  ruột cát phun
  air-blow core
  ruột cát thổi
  cable core
  ruột cáp
  centre core
  ruột cây đá
  core binder
  dầu làm ruột
  core box
  hộp ruột (đúc)
  core diameter
  đường kính ruột
  core filling
  rót đầy ruột cây đá
  core molding
  sự làm khuôn bằng ruột
  core of wood
  gỗ ruột
  core pulling
  hút ruột cây đá
  core pulling
  sự hút ruột cây đá
  core washing
  rửa ruột cây đá
  core water
  nước ruột cây đá
  hollow core
  ruột rỗng
  honeycomb core
  ruột tổ ong
  ice core
  ruột cây (nước) đá
  ice core
  ruột cây đá
  mold core
  ruột khuôn
  multi-core cable
  cáp nhiều lõi (nhiều ruột)
  multiple core cable
  cáp nhiều lõi (nhiều ruột)
  poly-core cable
  cáp nhiều lõi (nhiều ruột)
  radiator core
  ruột bình tỏa nhiệt
  radiator core
  ruột thùng giảm nhiệt
  rosin core solder
  dây hàn có ruột nhựa thông
  rosin core solder
  dây hàn của ruột nhựa thông
  shell core
  ruột chuông xót
  single-core cable
  cáp một ruột
  three-core cable
  cáp ba ruột
  two/three/four-core cable
  cáp hai/ba/bốn/ruột
  water core
  ruột nước (ruột rỗng nước làm nguội)
  wire rope core
  ruột dây cáp
  tháp khoan
  thực chất

  Kinh tế

  hạch
  nhân

  Địa chất

  lõi khoan, lõi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X